Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

2021 OCAK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2021 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesi uyarınca; 04 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 16:00’da yapılacak olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantıları 1’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

 1-    2021 Yılı  Meclis toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık  yazısı.              

 2-    2021 Yılı için Belediye Meclisinin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

 3-    Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

 İHTİSAS KOMİSYONLARI, HER SİYASÎ PARTİ GRUBUNUN VE BAĞIMSIZ ÜYELERİN MECLİSTEKİ ÜYE SAYISININ MECLİS ÜYE TAM SAYISINA ORANLANMASI SURETİYLE OLUŞTURULUR.

                                       1                      2                     3                      4                      5

        CHP (23 Üye)            60.53                  30.27                   20.18                  15.13                    12.11    3 ÜYE

        AKP (15 Üye)             39.47                  19.74                  13.16                      9.87                      7.89    2 ÜYE

   

4-    Eskişehir Kadastro Müdürlüğünün 11/12/2020 tarih ve E-3296153 sayılı yazısına istinaden; Akpınar Mahallesi, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. Maddesi gereği 2/B çalışmalarında Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 ( altı ) adet “ Bilirkişi’nin” belirlenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

 5 -   Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

 6-    2021 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

 7-    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2021 mali yılı içinde (01.01.2021-31.12.2021) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

 8-    Vadişehir Mahallesi, Pamukkale Sokak ve Palmiye Sokak ile Nevruz Sokak kesişimi İçinde kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Park alanına isabet eden tescilsiz alanda,          5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi e ve j bentleri gereğince ? Yap İşlet Devret modeli ile kafeterya yapılarak 15 (on beş) yıla kadar belirlenecek kira bedeli üzerinden üst kullanım hakkının tanınması ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere? Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT' a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.

 9-    Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan taşınmazlarda faaliyet gösteren kiracılarımızın ödemesi gereken kira bedellerinin ödeme durumlarının  yeniden değerlendirilmesi konusunda, 7244 sayılı Kanunun 1. Maddesinin (ç) bendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 tarihli 2020/27 nolu genelgesine istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereği iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili  Başkanlık yazısı.

 10-      71 Evler Mahallesi, 9691 Ada 1 Parselde İmar planlarında Pazar yeri olarak kurulması planlanan alanın Kamulaştırma işlemleri bitip Kapalı Pazar Yeri yapılıncaya kadar geçici olarak Hızırer Sokak üzerinde Açangüller Sokakla kesiştiği yerden başlatılarak Bilgün Sokak ile kesişimine kadar Pazar günleri kurulması ile ilgili Pazar Yerleri Komisyonu Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı.

   11 -   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler Mahallesi, Toroslar Sokak ve tapunun 18O-2B pafta no, 16865 ada, 6 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

 12-     Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Millet-Çayırlar Sokak ve tapunun      19M-2D pafta no, 5552 ada, 16 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.                   

 13-     Kurtuluş Mahallesi, 20N 4b pafta, 2291 adanın  kuzeyinde yer alan yol ve  park alanına ilişkin Başkanlık yazısı.

 14-    Büyükdere Mahallesi, 19M 3d- 19M 4c pafta, 5315, 5350, 5358 ve 5359 adalara ilişkin Başkanlık yazısı.

    15-      Türkmentokat Mahallesi, 4694 ada, 13 parsele (eski 318 parsel)’e ilişkin  Başkanlık yazısı.

 16-      Kıravdan Mahallesi, 14245 ada, 10 parsel ile 14269 ada, 48 ve 58 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.