Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

2020 TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2020 Temmuz Ayı Meclis Gündem Maddeleri

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17.30’da yapılacak olan Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantıları 7’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Çolpan Sokak No : 1 adresinde bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezinde toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-  Üç kişilik Belediye Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   İmar Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Hukuk Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Parklara İsim Verilmesi Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   İçkili Yerler Tespit Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9-    Tunceli  İli  Pertek  Belediyesinin 10/01/2020 tarih ve 17527916 - 105.04-E.37 sayılı yazısı  ekinde gönderilen, Tunceli  İli  Pertek  Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Pertek Belediyesinin “Kardeş Belediye” olmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) fıkrası gereğince, Pertek Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Gençlik Bulvarı ve tapunun 19 M-1C pafta no, 16587 (eski 1535) ada, 14 (eski 49) parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

11-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Erenköy Mahallesi, Sevinç Caddesi-Güzelcan Sokak ve tapunun 19 N-2B pafta no, 16515 ada, 9 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş-Işıltı Sokak ve tapunun 19 O-4C pafta no, 6000 ada, 41 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.                           

13-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Alanönü Mahallesi, Hicri Sezen Caddesi-Arapdede Sokak ve tapunun 20 N-4C pafta no, 919 ada, 27 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

14-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gökmeydan Mahallesi, Faruk Şükrü- Şehit Öğretmen Mustafa Çoşkun Sokak ve tapunun 20 N-3D pafta no, 13452 ada, 25 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

15-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Çelebican-Yazıören Sokak ve tapunun 19 O-1B pafta no, 10726 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

16-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kartopu Caddesi-Kavacık-Kayıboyu Karadeniz Sokak ve tapunun 19 N-4C pafta no, 3878 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

17-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Mine-Güneli Sokak ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9728 ada, 5 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

18-    Emek Mahallesi, 19 O 4d- 19 N 3c pafta, 2. Arabacılar ve Albayrak Bulvarları kesişiminde bulunan park alanı ile 71 Evler Mahallesi, 18 O 2a- 19 O 3d pafta, 9691 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

19-    75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 2d pafta, 3. Caddeye cepheli otopark alanlarına ilişkin Başkanlık yazısı.

20-    Türkmentokat Mahallesi, 464 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

21-    Paşa Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12935 ada, 8 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

22-    75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 3c ve 18 R 4d paftalarına isabet eden Enerji İletim Hattına ilişkin Başkanlık yazısı.

23-    Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği bünyesinde bulunan 26 VD 949 plakalı cenaze taşıma aracının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılabilmesinin sağlanması amacıyla ilgili kurumla sözleşme yapılması için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

24-   Müdürlükler arası ödenek aktarması ile ilgili Başkanlık yazısı.

25-   Odunpazarı Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısı.

26-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, III sayılı memur kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen memur kadrolarının memur kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

27-    31 Temmuz -03 Ağustos 2020 tarihlerindeki Kurban Bayramında Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından kurbanlık kabulü, kurbanlık bedellerine ait şartlı bağışların kabulü; bunların kesimi ve bu bağışların aşevimizdeki ihtiyaç sahipleri yararına kullanılması ile ilgili Başkanlık yazısı.

28-    Belediyemiz bünyesinde Belediye Polikliniği kurulması ile ilgili Başkanlık yazısı.

29-   5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesinde yer alan düzenleme gereğince kurulan Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinde verilen hizmete her yıl rutin olarak kreşlerin bakım, onarım işleri nedeniyle 2 hafta ara verilmektedir. Yine, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi döneminde alınan tedbirler nedeni ile kreşlerimizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kreşlerimizde hizmet verilemeyen dönemlerde ve afet, deprem, salgın hastalık vb. gibi olağanüstü hallerin gerçekleşmesi halinde kreş ücretlerinin alınmaması hususunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

30-   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait yönetmelikte müdürün görev ve yetkilerinin yönetmeliğe ilave edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

31- Odunpazarı Belediyesi sınırlarında bulunan cadde üzeri bina duvarlarında ve Belediyemiz tasarrufundaki parklarda kurulu ATM cihazları kent estetiğini bozmaktadır. Müteşebbis tarafından 200 adete kadar ATM cihazının 50 noktaya kadar toplanarak kent estetiğine uygun yapılar oluşturularak Yap-İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi veya müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için 10 yılı geçmemek kaydı ile kullanım hakkının tanınması için 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı  Av.Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. 

32-    Cunudiye Mahallesi 2566 ada 13 parselinde kayıtlı 11.501,82 m² yüzölçümlü taşınmazda 76165/1150182 (761,65 m²) hisse Belediyemiz adına kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazda bulunan Belediyemize ait hisse okul alanı olarak kullanılmak üzere tahsisi ve amacı dışında kullanıldığı takdirde ilgili idareye geri dönmesi şartıyla Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

33-    Koronavirüs  Önlemleri Kapsamında İşyeri Kiracılarımızın Durumu ile ilgili Başkanlık yazısı.

34-    Odunpazarı Belediyesinin 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.