Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

2020 OCAK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2020 Ocak Ayı Meclis Gündem Maddeleri

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesi uyarınca; 02 Ocak 2020 Perşembe günü saat 17.30’da yapılacak olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantıları 1’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   2020 Yılı  Meclis toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık  yazısı.              

2-   2020 Yılı için Belediye Meclisinin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   2020 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; "Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis kararı ile yapılır" denildiğinden boş memur kadro değişikliği cetvellerinde yer alan kadroların kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2020 mali yılı içinde (01.01.2020-31.12.2020) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Belediyemiz 2020 Yılı Gelir Tarifesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümünde yer alan 9.2.1 kodlu Proje onay, peyzaj düzenleme ücretinin (birim m2), 4,00-TL olan bedelinin revize edilerek 1,17-TL olarak belirlenmesi ve 9.2.2. kodlu Peyzaj proje uygunluk bedelinin (birim m2) 4,00-TL olan bedelinin de revize edilerek 1,17-TL olarak belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9-   Paşa Mahallesi 12932 ada 2 parsel ¼ hisse 44,57 m² miktarlı taşınmaz mülkiyeti Belediyemize ait olup, 1/1000 ölçekli imar planında meydana isabet etmektedir. 5216 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince; Büyükşehir Belediyesi  Kanunu’nun 7. Maddesinin (g) bendi gereği meydanların  yapım, bakım ve onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerinin yetki ve sorumluluğundadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi uyarınca; söz konusu   ¼ hisseninBüyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına bedelsiz devri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

10-   Belediyemize ait Sevinç Mahallesinde 15562 ada,  7 ve 8 parsel üzerinde bulunan taşınmazın "GÖÇ KAMPÜSÜ PROJESİ" kapsamında kullanım, bakım ve işletme sorumluluğunun  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c ve 76. maddelerine istinaden;  5 (beş) yıl süre ile "Eskişehir Anadolu Rotary Kulübü"ne tahsis edilmesi hususunda, Belediye Başkanı   Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

11-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Halk Caddesi-Sümbülcük Sokak ve tapunun 19 M-3D pafta no, 5536 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-   Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tabirinin değiştirilerek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olması ile ilgili Başkanlık yazısı.

13-   Gökmeydan ile Yıldıztepe/Büyükdere Pazar Yerlerinin yeni yerlerine kurulmasına ile ilgili Pazar Yerleri Komisyonu Raporuna ilişkin Başkanlık yazısı.

14-   Rusya Federasyonu Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti Karaçayevsk Şehri Belediye Başkanlığının 13/09/2019 tarih ve 1656 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz ile Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Karaçayevsk Belediyesi arasında karşılıklı kardeşlik münasebetleri ve işbirliği çerçevesinde kültür, ticaret, yatırım ve turizmin gelişmesi vb. alanlarda işbirliği yapabilmek için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Karaçayevsk Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

15-   01.10.2019 tarih ve 17/179 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

16-   01.10.2019 tarih ve 17/183 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

17-   01.10.2019 tarih ve 17/188 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

18-   01.10.2019 tarih ve 17/189 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

19-   01.10.2019 tarih ve 17/191 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İmar Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

20-   01.10.2019 tarih ve 17/192 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

21-   01.10.2019 tarih ve 17/193 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

22-   01.10.2019 tarih ve 17/194 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

23-   01.10.2019 tarih ve 17/200 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

24-   01.10.2019 tarih ve 17/201 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

25-   01.10.2019 tarih ve 17/202 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

26-   01.10.2019 tarih ve 17/203 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.