Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

2019 ARALIK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2019 Aralık Ayı Meclis Gündem Maddeleri

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesine istinaden, 02 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantıları 21’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait 71 Evler Mahallesi 16795 ada, 95 parsel, 1688,26 m² miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

2-   27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan 2020 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine göre, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeni yapılan parklara isim verilmesi talebi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Zonguldak İli Saltukova Belediyesinin 18/11/2019 tarih ve 29769327-258-1148 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Saltukova Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Saltukova Belediyesinin "Kardeş Belediye" olunmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında sosyal kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması ve bilgi alışverişinde bulunulması için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p) fıkrası gereğince; Saltukova Belediyesi ile "Kardeş Belediye" olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Romanya Drobeta Turnu Severin Belediye Başkanlığının 12/11/2019 tarih ve 35394sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz ile Romanya'nın Drobeta Turnu Severin Belediyesiarasında karşılıklı kardeşlik münasebetleri ve işbirliği çerçevesinde iki belediye arasında eğitim,kültür, güzel sanatlar, spor ve ekonomik değişimler, ortak yönetim politikaları, yerel personelineğitimi, gençliğin gelişimi, yönetim ve ortak bölge çalışmaları, sosyal konut uygulaması vb.alanlarda işbirliği yapabilmek için; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesinin (p)fıkrası gereğince; Drobeta Turnu Severin Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması ve bukonularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetkiverilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Mahmudiye ile Han Belediyeleri yazılarında talep edilen ve ihtiyaç fazlası 1984 model 26 ODU 018 plaka nolu, G16 marka greyderin Han Belediyesine, 1979 model 26 ODU 019 plakalı, Champion 740 marka greyderin ise Mahmudiye Belediyesine, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi 1.fıkrası” Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.” hükmüne uygun olarak bedelsiz devredilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   Çankaya (Karapınar) Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraza ilişkin Başkanlık yazısı.

8-   01.10.2019 tarih ve 17/180 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

9-   01.10.2019 tarih ve 17/182 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

10-   01.10.2019 tarih ve 17/184 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

11-   01.10.2019 tarih ve 17/185 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

12-   01.10.2019 tarih ve 17/196 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Etüd Proje Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

13-   01.10.2019 tarih ve 17/197 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

14-   01.10.2019 tarih ve 17/198 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

15-   01.10.2019 tarih ve 17/204 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu. 

16-   01.10.2019 tarih ve 17/205 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen,Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

17-   01.10.2019 tarih ve 17/206 sayılı Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik taslağı ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu.

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.