Odunpazarı / Eskişehir Hava Durumu

DOĞAN AVCIOĞLU ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

DOĞAN AVCIOĞLU ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

25 Haziran 2024 Salı

DOĞAN AVCIOĞLU ÖDÜLLERİ
ŞARTNAMESİÖDÜLÜN AMACI:

Doğan Avcıoğlu Türkiye’nin en üretken aydınlarından biriydi. Sadece kitapları ile değil kurucusu ve yazarı olduğu dergilerle bir döneme damgasını vurmuştur. Yön ve Devrim dergileriyle aydın hareketinin öncüsü ve yürütücüsü olmuştur.  Cumhuriyet’in eksik bıraktığı “Türklere bir tarih oluşturma” işini neredeyse tek başına omuzlamaya çalışmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın tarihini yazmak gibi devasa bir işin altından başarıyla kalkmış, Türkiye’nin Düzeni kitabı ile Tanzimat’tan bu yana ülkenin yön arayışının çarpıcı bir analizini ortaya koymuştur.

Avcıoğlu sadece yazdıkları ile değil, yaptıkları ile de aydın hareketinin en önemli figürlerinden biri olmuştur. 1960’lı yıllar, ancak Doğan Avcıoğlu ile bakıldığında anlaşılabilir. O, dünün anahtarıdır.

Avcıoğlu bugün iki açıdan ülke ve aydın hareketi için önemlidir: Birincisi, ülke üzerine düşünmek, analiz yapmak isteyen herkesin yolu mutlaka Doğan Avcıoğlu ile kesişir. Türkiye’nin Düzeni’ni veya Milli Kurtuluş Savaşı Tarihi’ni okumadan bu süreci ilerletmek neredeyse imkânsızdır. İkincisi, Avcıoğlu’nun bu uçsuz bucaksız araştırmaları ile oluşturduğu “devrim teorisi” bugün hâlâ günceldir. 
 
Avcıoğlu, Cumhuriyet’in ilerici birikimlerinin bir temsilcisiydi. Sosyalistti. Kapitalizme ve emperyalizme karşı ekonomik bağımsızlığı savunuyordu. Gericiliğin Türkiye’deki egemen sınıfların temel tercihlerinden biri olduğunu her fırsatta söylüyor, yazıyordu. Şöyle diyordu: “Atatürk devrimleri hızını kaybettiğinden beri, Türkiye’yi, başta bulunanlar kim olursa olsun, toplumun en muhafazakâr kuvvetleri idare etmektedir. İsmine ister kasaba eşrafı deyin, ister toprak ve sermaye ağası deyin, mutlu azınlık deyin, bu kuvvet siyasi hayatımıza hâkim.” 

Yarının Türkiye’si, işte bu bilinçten çıkacak. Avcıoğlu düne olduğu kadar yarına da ışık tutmaya devam edecek.
Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi iş birliğiyle Doğan Avcıoğlu adına düzenlenen bu ödül, onun adını, eserlerini ve dünya görüşünü yaşatmak, yarına taşımak, genç nesillerle tanıştırmak ve bu doğrultuda üretilecek yeni eserlerin, çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla verilecektir.


KATILIM ŞARTLARI:

1.    Ödüle, yayımlanmış veya yayımlanmamış eserlerle başvurulabilir. Daha önce yayımlanmış eserlerde, ilk baskısı 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında olan yapıtlarla başvurulabilir. 
2.    Eser; araştırma-inceleme alanında tarih, ekonomi, politika, kalkınma ve sosyoloji dallarından birinde, bilimsel araştırma ölçütlerine uygun yazılmış olmalıdır. Eserlerde kullanılan dil, Türkiye Türkçesi olacaktır.
3.    Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eser ile başvuru yapılamaz. 
4.    Seçici Kurul üyeleri yarışmaya katılamaz. 
5.    Bir kitap, yazarı dışında başka kişi ya da kurumlar tarafından da aday gösterilebilir. Ancak yazarı dışında başka kişi tarafından aday gösterilecek eserin yayımlanmış ve bandrollü olması gereklidir.
6.    Ödüle başvuracak ya da aday gösterilecek kişinin, kitap olarak yayımlanmış bandrollü yapıtının veya yayımlanmamış yapıtının her birinden 13 (on üç) adet olacak şekilde, yazarın özgeçmiş yazısı ve iletişim bilgileriyle birlikte teslim edilmesi ya da şartnamede gösterilen adrese taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi gereklidir. (Onaylanmış doktora tezleri mail yoluyla iletilebilir.) Zarfın ya da paketin üzerine eserin hangi dal ile ilgili olduğunun yazılması zorunludur. Ödül dallarında konu sınırlaması yoktur. 
7.    Yarışmaya kendi eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmada ödül almadığını, düzenlenen ödül şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi tarafımıza göndermekle/vermekle yükümlüdürler. Ödüle birden fazla eser ile katılacak olan adayların bu belgeyi her eser için ayrı ayrı doldurup zarflaması gerekmektedir.
8.    Ödüle gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler değerlendirme dışı bırakılır.
9.    Başvuru için gönderilen eserler başvuran kişilere iade edilmez.
10.    Adaylar gerçek ad ve adresleri ile telefon numaralarını belirtmek zorundadırlar. Ancak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler.
11.    Eserlerin gönderileceği posta adresi ve doktora tezleri için mail: 
Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.: Mimar Sinan Mahallesi Atlas Çıkmazı Sok. No: 7, 34672 Üsküdar/İstanbul, info@tekinyayinevi.com.tr 
12.    Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Ağustos 2024 mesai bitimine (17.00) kadardır. Son başvuru tarihinden 15 gün önce duyurulması şartı ile son başvuru tarihi Seçici Kurul'un kararıyla uzatılabilir.

ESERLERİN TESLİMİ:

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri, eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile aşağıda belirtilen adrese 30 Ağustos 2024 mesai bitimine (17.00) kadar teslim edeceklerdir. Doktora tezlerinde mail yoluyla gönderim kabul edilebilecektir. 
Posta Adresi ve Mail: 
Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.: Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Atlas Çıkmazı Sok. No: 7, 34672 Üsküdar/İstanbul, info@tekinyayinevi.com.tr

YARIŞMA TAKVİMİ:

1.    Bu şartnamenin yayımlandığı ödüle başvuru daveti niteliğindeki afiş, billboard, haber vb. tanıtımlar aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren başlamış sayılır.
2.    30 Ağustos 2024, başvuruların bitiş tarihidir.
3.    4 Kasım 2024, ödüllerin verileceği tören tarihidir. Duyurusu ise ödül töreninden 15 (on beş) gün önce yapılacaktır.
4.    Son gönderim tarihinden sonra tarafımıza ulaşan yapıtlar hiçbir koşulda ödül değerlendirmesine dahil edilemez.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ:
Doğan Avcıoğlu Ödülleri çalışmaları, Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 
Seçici Kurul 13 (on üç) üyeden oluşur. Üyelerin isimleri alfabetik sıraya göre şöyledir:
Seçici Kurul
1.    Altan Öymen
2.    Barış Zeren
3.    Behlül Özkan
4.    Cangül Örnek
5.    Deniz Hakyemez
6.    Elif Akkaya
7.    Gamze Yücesan Özdemir
8.    Merdan Yanardağ
9.    Okan İrtem
10.    Orhan Gökdemir
11.    Özge İzdeş Terkoğlu
12.    Tolga Gürakar
13.    Uluç GürkanSEÇİCİ KURUL’UN ÇALIŞMASI:

•    Seçici Kurul, Ödül Koordinatörlüğü’nün -Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi- davetiyle toplanır, çalışma takvimini hazırlar. Kurul, bağımsız bir biçimde kararını verir.
•    Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır.
•    Seçici Kurul karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.
•    Ödüle yeterli başvuru olmaması durumunda Seçici Kurul üyelerinin her biri en az 2’şer yapıt önererek, bunlar arasından birine ödülü verebilir.
•    Bu yapıtlar Ödül Koordinatörlüğü tarafından sağlanarak Kurul üyelerine gönderilir.
•    Toplantıya katılamayan Seçici Kurulu üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurul’a verilmek üzere Ödül Koordinatörü’ne gönderir.
•    Seçici Kurul’un kararı kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.


ÖDÜL KOORDİNASYONU:

•    Bu ödül, Odunpazarı Belediyesi koordinatörlüğünde Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. iş birliğiyle yürütülür.
•    Odunpazarı Belediyesi ile Seçici Kurul arasındaki çalışmaları, Tekin Yayınevi adına Elif Akkaya yürütür.
•    Ödül yürütücüsü Elif Akkaya; Seçici Kurul üyeleri arasında iletişim sağlanması, ödülle ilgili her türlü çalışma ve duyurunun öngörülen sürelerde etkin biçimde yapılmasından sorumludur.
•    Tekin Yayınevi; eserlerin kabulü ve Seçici Kurul’a sunulması, ödülün duyurularının yapılması, ödül töreni planlamasının yapılması, her türlü tanıtım, etkinliğin yürütülmesi ve eylem planını hazırlamakla yükümlüdür.
•    Tekin Yayınevi; başvuruların yönetmelik koşullarına uygun olup olmadığını inceler ve koşullara uygun olmayanları geçersiz sayar. Her iki biçimde de kitaplar ve eserler başvuranlara geri verilmez.
•    Tekin Yayınevi; zaman zaman ödülün amacı, başvuru koşulları, seçici kurul, çalışma kurulu adaylıkları vb. konularını açıklayarak, adaylara (aday olmak veya aday göstermek isteyenlere) medya yoluyla açık çağrıda bulunur.
•    Biçim açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtları Seçici Kurul’a sunar.


ÖDÜL:    

Ödül seçici kurul tarafından seçilen üç yapıta verilir. Ödüle değer görülen bu 3 eserin  yazarlarına Ödül Belgesi, Ödül Plaketi ve 7.000 TL (Yedi bin lira) para ödülü verilir. Para ödülü her yıl Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından belirlenir ve ödenir. Para ödülü yazarların bildireceği hesap numarasına, ödülün açıklandığı ayın son iş gününde yatar. Ödüle değer görülen 3 eserin sahibi  (daha önce eserleri yayımlanmamış ise) kitap olarak yayımlatmak istediği takdirde Tekin Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. destek olacaktır.
 

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.