Duyurular

Nakdi Yardım 16.11.2018

30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili Kanun kapsamında Valiliğimiz İl Afet Durum Müdürlüğünce nakdi yardım toplama kampanyası başlatılmış olup, ilgili hesap bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


T.C. Ziraat Bankası:
TR96 0001 0001 1754 0314 6950 05 IBAN nolu TL hesabı

Halkbankası:
TR84 0001 2009 3480 0005 0001 15 IBAN nolu TL hesabı

T.Vakıflar Bankası:
TR76 0001 5001 5800 7312 2674 29 IBAN nolu TL hesabı

18. Madde Uygulaması (71 Evler Revizyonu) 06.11.2020

2020 Kasım Ayı Meclis Gündem Maddeleri 28.10.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları 14. birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Belediye Meclis Başkanlığına;27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan 2021 yılına ait Belediyemizin Evsel Katı Atık Tarife Raporu     ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-    2021  Yılı  Gelir  Tarifesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü ile ilgili ücretler bölümüne, Proje Onay, Peyzaj Düzenleme ve  Peyzaj Proje Uygunluk Bedeli ücretinin eklenmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

3-   Mülkiyeti Belediyemize ait; Orhangazi Mahallesi 15506 ada 29 parsel 150,62m²  miktarlı, Aşağı Çağlan Mahallesi 0 ada 603 parsel 85,00 m² miktarlı, Kıravdan Mahallesi 111 ada  2 parsel 1.769,00 m² miktarlı, Seklice Mahallesi 0 ada 194 parsel 4.450,00 m² miktarlı taşınmazların satışına ilişkin Başkanlık Yazısı.

4 - 2502 Sayılı Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifine ortaklık işlemleri, kredi genel sözleşmesi imzalamak, borçlanma senetleri imzalamak, ürün teslim etmek ve Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Çavlum Mahallesi 762 parsel 114.801 m² taşınmazın 2502 Sayılı Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifince açılacak olan genel krediye karşılık olarak ipotek verilmesi ve protokol imzalanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Belediye Başkanı Av. Kazım KURT ‘a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

5-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kartopu Caddesi-Gülper-Kadim Sokak ve tapunun 18N-1B pafta no, 3107 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

6- Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, 71 Evler (Mamuca) Mahallesi, Adakent Sokak ve tapunun  19O-3B  pafta no, 9961 ada, 70,71,72 ve 73 parsellerinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsalarda yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

7-   Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Çuhalar Sokak ve tapunun 19N3C-18N2B pafta no, 9104 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

8-     Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Devrim-Gülfem-Güzelköy Sokak ve tapunun 19O-4A  pafta no, 5863 ada, 5 parsellerinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

9 -  Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karacahöyük Mahallesi, Alkan Sokak ve tapunun 20 O-4C  pafta no, 3986 ada, 20 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

10 -  Yenikent (Cunudiye) Mahallesi, 19M 2c pafta, 2507 ada, 5 parsel ile Orhangazi Mahallesi,  19L 4a pafta, 15528 ada, 17 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

11 - Orhangazi Mahallesi, 19L 2a pafta, 15455 ada, 16-19-27 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

12 - Akpınar Mahallesi, 14090 adaya ilişkin  Başkanlık yazısı.

13 - Kanlıpınar Mahallesi, 16001 ada, 42 parsele ( eski 2678 parsel) ilişkin Başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 04.11.2020

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
8/1273445723 ada 5 ve 6 parseller Gündoğdu (Karacahüyük) Mahallesi 5.11.20205.12.2020
11/17434516589 ada, 1 parsel 17401 ada, 1 parsel Büyükdere Mahallesi
Sümer Mahallesi
5.11.20205.12.2020
    
11/179349Oto Galericiler Alanı 1. Kısım 75. Yıl (Sultandere ) Mahallesi 5.11.20205.12.2020 
11/17634713954 ada, 20 parsel Doğankaya Mahallesi 5.11.20205.12.2020
11/17734814269 ada, 39 parsel Kıravdan Mahallesi 5.11.20205.12.2020
      
11/17534615367 ada, 40-42 ve 43 parseller Karacaşehir Mahallesi 5.11.2020 5.12.2020        
   306 ada, 1 parsel 75. Yıl (Sultandere) Mahallesi  11.11.2020 11.12.2020        

  • Eski Duyurular
  •