Duyurular

2020 Temmuz Ayı Meclis Gündem Maddeleri 26.06.2020

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’ncu ve 20’inci maddeleri uyarınca; 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17.30’da yapılacak olan Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantıları 7’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı, Çolpan Sokak No : 1 adresinde bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezinde toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-  Üç kişilik Belediye Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   İmar Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Hukuk Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Parklara İsim Verilmesi Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   İçkili Yerler Tespit Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9-    Tunceli  İli  Pertek  Belediyesinin 10/01/2020 tarih ve 17527916 - 105.04-E.37 sayılı yazısı  ekinde gönderilen, Tunceli  İli  Pertek  Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 8 sayılı Meclis Kararına göre; Belediyemiz ile Pertek Belediyesinin “Kardeş Belediye” olmasına karar verilmiştir. Belediyeler arasında ortak projeler oluşturmak, kültür, sanat, eğitim, spor, altyapı, üstyapı, teknik ve idari konularda işbirliği yapabilmek için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) fıkrası gereğince, Pertek Belediyesi ile “Kardeş Belediye” olunması ve bu konularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Gençlik Bulvarı ve tapunun 19 M-1C pafta no, 16587 (eski 1535) ada, 14 (eski 49) parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

11-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Erenköy Mahallesi, Sevinç Caddesi-Güzelcan Sokak ve tapunun 19 N-2B pafta no, 16515 ada, 9 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş-Işıltı Sokak ve tapunun 19 O-4C pafta no, 6000 ada, 41 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.                           

13-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Alanönü Mahallesi, Hicri Sezen Caddesi-Arapdede Sokak ve tapunun 20 N-4C pafta no, 919 ada, 27 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

14-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gökmeydan Mahallesi, Faruk Şükrü- Şehit Öğretmen Mustafa Çoşkun Sokak ve tapunun 20 N-3D pafta no, 13452 ada, 25 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

15-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, Çelebican-Yazıören Sokak ve tapunun 19 O-1B pafta no, 10726 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

16-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Kartopu Caddesi-Kavacık-Kayıboyu Karadeniz Sokak ve tapunun 19 N-4C pafta no, 3878 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

17-    Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Mine-Güneli Sokak ve tapunun 19 O-3A pafta no, 9728 ada, 5 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.  

18-    Emek Mahallesi, 19 O 4d- 19 N 3c pafta, 2. Arabacılar ve Albayrak Bulvarları kesişiminde bulunan park alanı ile 71 Evler Mahallesi, 18 O 2a- 19 O 3d pafta, 9691 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

19-    75. Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 2d pafta, 3. Caddeye cepheli otopark alanlarına ilişkin Başkanlık yazısı.

20-    Türkmentokat Mahallesi, 464 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

21-    Paşa Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12935 ada, 8 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

22-    75.Yıl (Sultandere) Mahallesi, 18 P 3c ve 18 R 4d paftalarına isabet eden Enerji İletim Hattına ilişkin Başkanlık yazısı.

23-    Eskişehir Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği bünyesinde bulunan 26 VD 949 plakalı cenaze taşıma aracının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılabilmesinin sağlanması amacıyla ilgili kurumla sözleşme yapılması için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

24-   Müdürlükler arası ödenek aktarması ile ilgili Başkanlık yazısı.

25-   Odunpazarı Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısı.

26-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, III sayılı memur kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen memur kadrolarının memur kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

27-    31 Temmuz -03 Ağustos 2020 tarihlerindeki Kurban Bayramında Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından kurbanlık kabulü, kurbanlık bedellerine ait şartlı bağışların kabulü; bunların kesimi ve bu bağışların aşevimizdeki ihtiyaç sahipleri yararına kullanılması ile ilgili Başkanlık yazısı.

28-    Belediyemiz bünyesinde Belediye Polikliniği kurulması ile ilgili Başkanlık yazısı.

29-   5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesinde yer alan düzenleme gereğince kurulan Odunpazarı Belediyesi Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşlerinde verilen hizmete her yıl rutin olarak kreşlerin bakım, onarım işleri nedeniyle 2 hafta ara verilmektedir. Yine, tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi döneminde alınan tedbirler nedeni ile kreşlerimizde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kreşlerimizde hizmet verilemeyen dönemlerde ve afet, deprem, salgın hastalık vb. gibi olağanüstü hallerin gerçekleşmesi halinde kreş ücretlerinin alınmaması hususunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

30-   Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait yönetmelikte müdürün görev ve yetkilerinin yönetmeliğe ilave edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

31- Odunpazarı Belediyesi sınırlarında bulunan cadde üzeri bina duvarlarında ve Belediyemiz tasarrufundaki parklarda kurulu ATM cihazları kent estetiğini bozmaktadır. Müteşebbis tarafından 200 adete kadar ATM cihazının 50 noktaya kadar toplanarak kent estetiğine uygun yapılar oluşturularak Yap-İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi veya müteşebbis tarafından inşa edilerek ayni hak tesisi edilmesi için 10 yılı geçmemek kaydı ile kullanım hakkının tanınması için 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı  Av.Kazım KURT'a yetki verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı. 

32-    Cunudiye Mahallesi 2566 ada 13 parselinde kayıtlı 11.501,82 m² yüzölçümlü taşınmazda 76165/1150182 (761,65 m²) hisse Belediyemiz adına kayıtlı olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul alanına isabet etmektedir. Söz konusu taşınmazda bulunan Belediyemize ait hisse okul alanı olarak kullanılmak üzere tahsisi ve amacı dışında kullanıldığı takdirde ilgili idareye geri dönmesi şartıyla Maliye Hazinesi adına tahsis edilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

33-    Koronavirüs  Önlemleri Kapsamında İşyeri Kiracılarımızın Durumu ile ilgili Başkanlık yazısı.

34-    Odunpazarı Belediyesinin 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.

İHALE İLANI 22.06.2020

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   :opemlakistimlak@gmail.com

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen salonu

 

2- Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a. maddesi  gereğince Kapalı Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz ölçümü

m2

Niteliği

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli

TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

71 Evler

16795

95

1.688,26

Arsa

Ayrık Nizam 8 Kat Ticaret Alanı

Taks 0,25 Kaks 2,00

3.376.520,00

101.295,60

07.07.2020

10:30

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

3-Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu ,

5-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-Gerçek Kişinin  Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri,

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

C)    ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası,

b)     Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur. 

7-Satış ihalesi dokümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 200,00 TL. (iki yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İmar Plan İlanları 30.06.2020

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
6/7717616523/13-14-15 Erenköy Mahallesi30.06.202030.07.2020
4/549813650/1 ve çevresi Deliklitaş Mahallesi30.06.202030.07.2020
    
6/78175184 ada,1 parsel ve muhtelif alanlar 75. Yıl Mahallesi30.06.202030.07.2020

      
        

  • Eski Duyurular
  •