Arasta

  • Yetkili Müdürlük:
  • Çalışma Saatleri :
  • Telefon :
  • Adres : Arasta Cam ve Seramik Çarşısı (Orta Mah. Çirik Hoca Sok.), Odunpazarı, Türkiye

Odunpazarı Kentsel Sit Alanı dâhilinde bulunan ve uzun yıllardır metruk vaziyetiyle hem görsel kirlilik yaratan hem de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan bir yapı grubunun, turistik bir vizyon edinmesi. Odunpazarı Kentsel Sit Alanı sınırları içindeki mevcut alışveriş noktalarına alternatif kazandırmak, dolayısıyla alanın fiziki iyileşme sürecine ivme kazandırmak. Bir kentsel buluşma noktası tanımlamak.Kültürel aktiviteler ve benzeri ihtiyaçlar için bir “açık hava çok amaçlı salonu” meydana getirmek. 
 
Cam 
 
Doğal camın keşfiyle insanoğlunun camla olan ilişkisi başlamış ve cam yaşamın her alanında yerini almıştır. Cama aşırı soğutulmuş bir sıvı da denilebilir. Cam çoğunlukla saydam veya yarısaydam halde kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkân veren inorganik bir malzemedir. Antik çağdan bu yana cam çok farklı alanlarda karşımıza çıkmıştır. Günümüzde halen en basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır. Cam alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı oksitlerin çözülmesinden oluşan, ergime noktası çok yüksek, kristal yapısı düzensiz bir malzemedir. Cam akışkan bir malzeme olup ana maddesi (SiO2) silisyum dioksittir. 
 
Camın ilk kez nerede ve ne zaman üretildiği tam olarak bilinmemesine karşın, Mısır’da bulunan ve M.Ö. 2500’lü yıllara ait olduğu düşünülen cam boncuklar olduğu görüşü yaygındır. Romalı bir tarihçi olan Plinye göre, Finikeli denizcilerin Suriye’nin Prolemais bölgesindeki sahilde bir kamp kurarlar ve ateş yakarak kaplarını, aynı zamanda yükleri olan soda blokları üzerine koyarlar. Ertesi gün uyandıklarında, ateşin sıcaklığından dolayı kum ve sodanın camı oluşturduğunu görürler. Cam eski zamanlarda çoğu kez kralların himayesinde ve krala bağlı olarak faaliyet gösteren atölyelerde veya zengin müşterilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla üretilmiştir. Bununla beraber, ilk günden beri değerli taşlara ve insan eliyle yapılmış madeni eşyalara alternatif olarak üretilmiş ve kullanılmıştır. Yüzyıllar içerisinde, cam bir malzeme olarak plastik sanatların farklı disiplinlerinde yerini almıştır. 
 
Odunpazarı Belediyesi Alevde Çalışma Atölyesi 
 
Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Atölyeleri, Odunpazarı Belediyesi önderliği ve cam sanatçılarının katkılarıyla, OMEK (Odunpazarı Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) bünyesinde Ekim 2010 tarihinde kapılarını, misafirlerine, öğrencilere ve sanatseverlere açmıştır. Eskişehir’i cam sanatının merkezi haline getirmek hayaliyle yola çıkılan atölyelerimizde, önceleri alevde çalışma (flameworking - lampworking - torchworking) alanı hizmete girmiştir. Alevde çalışma atölyesi, Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi içerisinde, tarihte aşevi olarak kullanılmış olan binada hizmet vermektedir. Eğitim, sanatsal üretim ve görsel gösteriler için uygun donanıma sahip atölyemizde aynı anda sekiz kişi çalışabilmekte, bu esnada ziyaretçilerimize de izleme imkanı tanınmaktadır. 
 
Bunun yanında, yapılan işlerin sergilendiği standlarımız da mevcuttur. Açıldığı Ekim 2010 tarihinden itibaren, Odunpazarı Belediyesi OMEK kapsamında onlarca öğrencimiz alevde çalışma tekniklerini içeren kursumuzdan MEB sertifikalarını alarak; mezun olmuş yine yirminin üzerinde kursiyerimiz kendi işyerleri ve atölyelerini açarak kursumuzun amacına ulaştığını göstermişler, istihdam sahibi olmuşlardır. Bu sayede Odunpazarı, bir cam sanatları merkezi olma hayalini adım adım gerçekleştirmektedir. Tekniğin bir sonucu olarak daha çok, küçük çapta objelerin üretilebildiği alevde çalışma ile sınırsız renk ve desende cam boncuklar, takılar, heykeller, figürler, sanatsal uygulamalar ve çocukluğumuzun vazgeçilmezi el yapımı misketler üretilebilir. 
 
Odunpazarı Belediyesi Sıcak Cam Çalışma Atölyesi 
 
Odunpazarı Belediyesi ve BEBKA işbirliğiyle Ekim 2011 de, Eskişehir Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi içinde geçmişte Sübyan Mektebi olarak kullanılan yapıda kurulan sıcak cam atölyesi, sıcak cam tekniklerinin (üfleme, serbest şekillendirme, döküm vb.) tümünün rahatça uygulanabileceği tam donanımlı bir cam merkezdir. 
 
Üfleme yönteminin bulunması cam sanatındaki dönüm noktasıdır. Bu tekniğin MÖ 1. Yüzyıl ortalarına doğru Fenikeliler tarafından bulunduğu söylenmektedir fakat bu teknikten tam olarak yararlanılması ancak, pipo adı verilen ortası boş metal bir üfleme çubuğunun kullanılmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı camlarının ortak özelliği hepsinin üfleme tekniğiyle yapılmış olmasıdır. Sıcak cam işciliği teknik detaya bağlı bir süreç içinde gerçekleşir. Pipo denilen içi dolu veya boş olan ısıya dayanıklı çelik çubukların ucuna alınan bir miktar cam harmanı üfleyerek ve çeşitli el aletleri ile şekillendirilerek teknikler uygulanmaktadır. Bugün kullanılmakta olan cam üretim yöntemleri ve hammaddeler, Antik Dönem’den beri bilinmektedir. Bunun yanı sıra cam yapımında kullanılan aletlerde de, cam üfleme tekniğinin bulunmasından bu yana önemli bir değişiklik göstermemiştir. 
 
Atölyemizde; 70 kg kapasiteli ergitme fırını, tavlama fırını, tromel, füzyon fırını, rodaj makinalari, 4 adet oturma tezgahı nın yanı sıra sıcak cam işlemede kullanılan çalışma aletleriyle son teknolojinin eksiksiz temin edildiği tam donanımlı bir atölye niteliği taşır. Bölgenin sahip olduğu kültürel dokunun cam sanatıyla birleşmesini hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere cam atölyesinde cam sanatının tüm inceliklerini keyifle seyredebileceği bir ortam sunmaktadır. Ekim ve Şubat ayları arasında kursiyerlere, hafta içi gündüz ve akşam olmak üzere, alanında uzman sıcak cam sanatçıları tarafından eğitimler verilmektedir. Eğitim, öğrencinin sıcak cam sanatı ile tanışmasını ve bu eşsiz malzeme ile tasarımlarını buluşturmasını hedefler. 
 
Çini 
 
Seramik ve Seramik hammaddesi kil olup elde, kalıpta veya tornada biçimlendirilmiş, fırınlanmış her tür eşyanın adıdır. Seramiğin tarihçesi insanların ateşi bulmaları ile başlamaktadır. Suyu taşımak, muhafaza edebilmek için kaplar yapma zorunluluğundan doğmuştur. Yüzyıllar boyunca,kap kacak yapımında kullanılmış, gerek eski çağlarda gerekse günümüzde yapı tuğlası üretiminde yararlanılan bir gereç olmuştur. İlk kez yeni taş döneminde çıkan seramiğin en eski örnekleri Hacılar, Çatalhöyük, 
 
Beyce Sultan, Demirci Höyük vb. arkeoloji kazılarında bulunan seramik kaplardır. 13. Yüzyıllarda Selçuklu, 10. Yüzyılda Anadolu’ya gelen Osmanlılar, Selçuklulardan kalan seramik kültürünü sürdürerek 15. Yüzyılda kendi özelliğini oluşturmuş,belli dönemlere damgasını vurmuş ve hepsi birbirinden güzel örnekler bırakmışlardır. 
 
Orta Asya’da gelişen seramik sanatının bir kolu olan çinicilik, Selçuklularla Anadolu’ya girmiştir. Osmanlılarda mimari süslemelerde çok önemli yeri olan çini; cami, medrese, türbe, saray süslemekte kullanılmıştır. Figürlü geometrik yazı, nebati süslemelerle sarı yeşil renkler farklı kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun en önemli çini merkezi olan İznik 18. Yüzyıla kadar üstünlüğünü korumuştur. Kütahya’da İznik tekniğine erişememekle beraber bir çini seramik merkezi olarak varlık 
 
göstermiştir. Odunpazarında seramik ve unutulmaya yüz tutmuş çini işlemeciliği kendine önemli bir yer edinmiş, verilen kurslarla bu sanatın geçmişten geleceğe aktarılmasına öncülük edilmektedir. 
  • Arasta
  • Arasta
  • Arasta
  • Arasta
  • Arasta
  • Arasta