Duyurular

İHALE İLANI 21.07.2017

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

a)     Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

b)    Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

c)     Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

d)    İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden, 2 yıl süreyle kiraya verilecektir.

 

Sıra

 

Mahalle

 

Mevkii

 

Nitelik

 

Yüzölçüm                    ( m2 )

 

Ada

 

Parsel

2 Yıllık  Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ağapınar

Kurtlukuyu

Tarla

18.800,00

-

1457

3.008,00TL

90,24TL

01.08.2017

10:10

2

Ağapınar

Höyüktepe

Tarla

5.400,00

-

1459

864,00TL

25,92TL

01.08.2017

10:15

3

Ağapınar

Adabük

Tarla

2.132,00

-

1539

341,12TL

10,23TL

01.08.2017

10:20

4

Ağapınar

Acıgölet

Tarla

5.269,00

-

1627

843,04TL

25,29TL

01.08.2017

10:25

5

Ağapınar

Beylikçayırı

Tarla

23.818,00

-

1594

3.810,88TL

114,33TL

01.08.2017

10:30

6

Ağapınar

Kurtlukuyu

Tarla

20.000,00

-

1694

3.200,00TL

96,00TL

01.08.2017

10:35

7

Çavlum

Hatboyu

Tarla

5.625,00

-

734

900,00TL

27,00TL

01.08.2017

10:45

8

Çavlum

Hatboyu

Tarla

5.777,00

-

843

924,32TL

27,73TL

01.08.2017

10:50

9

Çavlum

Hatboyu

Tarla

7.200,00

-

846

1.152,00TL

34,56TL

01.08.2017

10:55

10

Sevinç

Sınır

Tarla

16.500,00

-

1622

2.640,00TL

79,20TL

01.08.2017

11:00

11

Sevinç

Buzağı Korusu

Tarla

4.242,00

-

1650

678,72TL

20,36TL

01.08.2017

11:05

12

Sevinç

Şablahöyük

Tarla

25.750,00

-

1700

4.120,00TL

123,60TL

01.08.2017

11:10

13

Sevinç

Şablahöyük

Tarla

16.500,00

-

1742

2.640,00TL

79,20TL

01.08.2017

11:15

14

Yassıhüyük

Kaba Güllük

Tarla

7.150,00

-

352

1.215,50TL

36,47TL

01.08.2017

11:20

15

Yassıhüyük

Kocakır

Tarla

12.500,00

-

2270

2.125,00TL

63,75TL

01.08.2017

11:25

16

Yassıhüyük

Kocakır

Tarla

87.600,00

-

2282

14.892,00TL

446,76TL

01.08.2017

11:30

17

Yassıhüyük

 

Tarla

3.625,00

-

2308

616,25TL

18,49TL

01.08.2017

11:35

18

Yassıhüyük

 

Tarla

5.795,00

-

2332

985,15TL

29,55TL

01.08.2017

11:40

19

Yassıhüyük

Kamışlık

Tarla

30.050,00

-

2380

5.108,50TL

153,26TL

01.08.2017

11:45

20

Yassıhüyük

 

Tarla

3.247,00

-

2404

551,99TL

16,56TL

01.08.2017

11:50

21

Yassıhüyük

 

Tarla

6.275,00

-

2441

1.066,75TL

32,00TL

01.08.2017

11:55

22

Akpınar

Arnavutyatağı

Tarla

6.000,00

14058

123

360,00TL

10,80TL

03.08.2017

10:10

23

Akpınar

Kızıl Burun

Tarla

8.570,56

14065

19

514,23TL

15,43TL

03.08.2017

10:15

24

Akpınar

Kızılburun

Tarla

5.588,81

14066

17

335,33TL

10,06TL

03.08.2017

10:20

25

Akpınar

Derbentsırtı

Tarla

3.264,53

14079

2

195,87TL

5,88TL

03.08.2017

10:25

26

Akpınar

Derbentsırtı

Tarla

13.962,31

14079

1

837,74TL

25,13TL

03.08.2017

10:30

27

Akpınar

Derbent Deresi

Tarla

5.248,40

14095

6

577,32TL

17,32TL

03.08.2017

10:35

28

Avdan

Sarıkaya

Tarla

4.550,00

 

92

136,50TL

4,10TL

03.08.2017

10:40

29

Avdan

Sindancık

Tarla

1.700,00

 

725

51,00TL

1,53TL

03.08.2017

10:45

30

Aşağı Çağlan

Köy Civarı

Bahçe

4.400,00

 

602

198,00TL

5,94TL

03.08.2017

10:50

31

Yukarı Çağlan

Hamam Deresi

Tarla

10.650,00

 

386

213,00TL

6,39TL

03.08.2017

11:00

32

Yukarı Çağlan

Hamamderesi

Tarla

3.000,00

 

447

60,00TL

1,80TL

03.08.2017

11:05

33

Yukarı Çağlan

Hamamderesi

Tarla

4.450,00

 

451

89,00TL

2,67TL

03.08.2017

11:10

34

Yukarı Çağlan

Hamam Deresi

Tarla

4.350,00

 

462

87,00TL

2,61TL

03.08.2017

11:15

35

Yukarı Çağlan

Hamam Deresi

Tarla

23.800,00

 

489

476,00TL

14,28TL

03.08.2017

11:20

36

Yukarı Çağlan

Hamam Deresi

Tarla

17.250,00

 

404

345,00TL

10,35TL

03.08.2017

11:25

37

Yukarı Çağlan

Hamam Deresi

Tarla

3.250,00

 

411

65,00TL

1,95TL

03.08.2017

11:30

38

Karapazar

Başpınar

Tarla

20.450,00

 

493

409,00TL

12,27TL

03.08.2017

11:35

39

Karapazar

Akkaya

Tarla

5.100,00

 

1521

102,00TL

3,06TL

03.08.2017

11:40

40

Aşağı Ilıca

Kovabaşı

Tarla

2.950,00

-

521

118,00TL

3,54TL

08.08.2017

10:10

41

Aşağı Ilıca

Kovabaşı

Tarla

5.000,00

-

537

200,00TL

6,00TL

08.08.2017

10:15

42

Aşağı Kalabak

Kosseki

Tarla

5.400,00

-

2

81,00TL

2,43TL

08.08.2017

10:20

43

Gümele

Kocayatak

Tarla

5.500,00

-

54

110,00TL

3,30TL

08.08.2017

10:25

44

Gümele

Kocayatak

Tarla

14.500,00

-

68

290,00TL

8,70TL

08.08.2017

10:30

45

Gümele

Eski Gümele

Tarla

8.500,00

-

314

170,00TL

5,10TL

08.08.2017

10:35

46

Gümele

Ortaçatak

Tarla

10.700,00

-

399

214,00TL

6,42TL

08.08.2017

10:40

47

Gümele

Kocayatak

Tarla

12.400,00

-

126

248,00TL

7,44TL

08.08.2017

10:45

48

Kara Alan

Küçükkır

Tarla

18.050,00

-

85

342,95TL

10,29TL

08.08.2017

10:50

49

Kara Alan

Kırka Yolu

Tarla

1.475,00

-

122

28,03TL

0,84TL

08.08.2017

11:00

50

Kara Alan

Kızıltoprak

Tarla

22.100,00

-

335

419,90TL

12,60TL

08.08.2017

11:05

51

Kara Alan

Yörükmezarı

Tarla

11.950,00

-

399

227,05TL

6,81TL

08.08.2017

11:10

52

Uluçayır

Bey Köy Sırtı

Tarla

17.180,00

-

615

343,60TL

10,31TL

08.08.2017

11:15

53

Yörükkırka

Kalabakyolu

Tarla

10.900,00

-

139

218,00TL

6,54TL

08.08.2017

11:20

54

Yörükkırka

Sarıyar

Tarla

11.770,00

-

155

235,40TL

7,06TL

08.08.2017

11:25

55

Yörükkırka

Karaağaçderesi

Tarla

4.980,00

-

949

99,60TL

2,99TL

08.08.2017

11:30

3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)    GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-     İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

2-     Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

3-     Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-     Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5-     Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6-     İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

7-     Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

B)    TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-   Tebligat için adres beyanı vermesi,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,

3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya    sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti   ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8-Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)     Tedavüldeki Türk Lirası

b)    Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

c)     Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

6-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 30,00TL.(Otuz Türk Lirası) Karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Kira bedeli sözleşme imzalanmasından sonra 15 gün içinde peşin olarak yatırılacaktır.

 9- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İHALE İLANI 19.07.2017

 İHALE İLANI

ESKİŞEHİR

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

:Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok.No:4 Odunpazarı /       Eskişehir

 

b) Telefon ve faks numarası

   :Tel: (0222) 213 30 30 / 2214 Faks: (0222) 227 96 07

 

c) Elektronik posta adresi (varsa)

   : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

 

      d)İhalenin Yapılacağı yer

   :Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu

2- Mülkiyeti Eskişehir Odunpazarı Belediyesi adına  kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 43. Maddenin ikinci fıkrası gereğince Pazarlık Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen Kıymet Takdir bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

Mahalle

Ada

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü

İmar Durumu

Kıymet Takdir Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Mamuca

-

6664

Arsa

1.305,97 m2

Ayrık Nizam 5 Kat (Ticaret Alanı)

2.611.940,00TL

78.358,20TL

27.07.2017

10:30


3-
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 27/07/2017 Perşembe günü saat 10.20’e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne  verilecektir.

 4- Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

5-Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

7- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)      GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-       İkametgâh belgesi, (e-devletten alınacaktır)

2-       Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınacaktır)

3-       Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu

5-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

6-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7-       Gerçek Kişinin Eskişehir Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair, ihale günü tarihli alınan Eskişehir  Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-        Tebligat için adres beyanı vermesi.

2-        Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı

3-       Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. İmza yetkilisini ve son ortaklık durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri

4-       Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-       Geçici teminat mektubu veya makbuzu

6-       Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi

7-       İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

8-       Tüzel kişiliğin ve ticaret sicilinde belirtilen tüzel kişi ortaklarının Eskişehir Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin

( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

8- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a)       Tedavüldeki Türk Lirası

b)       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c)       Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

9-Teminatların Teslim yeri :

Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların ve ihale iştirak teminatlarının istekliler tarafından Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.

10-İhaleye Katılamayacaklar:

2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.

11-Satış ihalesi dökümanı Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten 250,00 TL. (İki yüz elli Türk Lirası)  karşılığında temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

12- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

13- Alıcı, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelini Odunpazarı Belediyesine peşin olarak ödemek zorundadır.

İLAN OLUNUR.

18 Madde Uygulaması Askı İlanı 237 Ada 30.06.2017

                                                                             18 Madde Uygulaması Askı İlanı

İmar Plan İlanları 29.06.2017

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
14/1573732968
Sultandere Mahallesi
29.06.201728.07.2017


8/10237113525/13Kırmızıtoprak Mahallesi29.06.201728.07.2017        
8/10337213703/3Kurtuluş Mahallesi29.06.201728.07.2017

8/9623112915 ada 7-8 parseller, 12887 ada 12-13 parseller Akcami, Akçağlan Mahalleleri 11.07.201709.08.2017
 
         
8/9723012903 ada 6-7 parseller Akcami Mahalles 11.07.201709.08.2017

       

 

 

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH