Duyurular

Hobi Bahçeleri Kura İçin Başvuru Tarihleri 08.01.2018

                                                                                                         

2 Ocak 2018 Gündem Maddeleri 27.12.2017

ODUNPAZARI BELEDİYE MECLİSİNİN
02 OCAK 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.30’DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA
YAPACAĞI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
1’İNCİ BİRLEŞİM 1’İNCİ OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİ

1-   2018 Yılı  Meclis Toplantılarının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık  yazısı.  

2-   2018 yılı için Belediye Meclisinin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.          

3-   Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   2018 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı. 

6-   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2018 mali yılı içinde (01.01.2018-31.12.2018) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tarifesi 8. maddesi Müze giriş ücretleri kısmına (b) bendi olarak Kadın ve Çocuklar indirimli 2 TL’nin eklenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-    07 Aralık 2017 tarih ve 27/278 sayılı Meclis kararı gereği kadroları kaldırılan Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Odunpazarı Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçesi ile verilen bütçesinin bünyesine dahil olduğu Etüt ve Proje Müdürlüğüne aktarılması maksadıyla, birimler arası ödenek aktarması yapılması ile ilgili Başkanlık yazısı.

9-    Belediyemiz sokaklarından kablo geçiren haberleşme altyapı kuruluşlarından alınacak 1 yıllık 1 metre geçiş hakkı ücreti ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Sultandere Mahallesi, Kafkas Sokak cepheli ve tapunun 19 P 4D-18 P 1A pafta, 9974 ada, 17 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

11-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Hacer Sokak cepheli ve tapunun 18 O 1B-19 O 4C pafta, 9571 ada, 16 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş-Baybora Sokak cepheli ve tapunun 19 O 4C pafta, 9627 ada, 12 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

13-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş-Öncüler Sokak cepheli ve tapunun 19 O 4C pafta, 6001 ada, 24 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

14-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Yanartaş Sokak cepheli ve tapunun 19 O 4C pafta, 5949 ada, 14 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

15-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Mamuca Mahallesi, Tarih Caddesi-Kazılık Koca Sokak cepheli ve tapunun 19 O 4C pafta, 9639 ada, 15 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

16-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2. Arabacılar Caddesi cepheli ve tapunun 19 N 3C pafta, 9092 ada, 2 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

17-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, Özlem Caddesi, Keşan Caddesi, Nergisgiller Sokak ve Mutlukan Sokak cepheli ve tapunun İ25D01B2A pafta, 4306 ada, 1 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

18-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Ihlamurkent Mahallesi, Nevruz-Osmaniye Sokak cepheli ve tapunun 19 N 3D pafta, 3093 ada, 3 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

19-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Cunudiye Mahallesi, Kestane-Uluçam Sokak cepheli ve tapunun 19 N 4D pafta, 2680 ada, 31 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

20-    Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, Sözlü-Atacan Sokak cepheli ve tapunun 19 M 2A-2B pafta, 1554 ada, 70 parselinde kayıtlı imar planında konut bölgesinde bulunan arsada yapılacak taşınmazın zemin katında işyeri yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

21-    Sultandere Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliğine ilişkin Başkanlık yazısı.

22-    71 Evler (Mamuca) Mahallesi, 19 O 1b pafta, 7874 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

23-    Orhangazi Mahallesi, 19 L 2d pafta, 15447 ada, 153 parsel ve 19 L 4a pafta, 15447 ada, 240 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

24-    Akcami Mahallesi, 20 N 4d pafta, 12903 ada, 6 ve 7 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

25-    71 Evler Mahallesi, 19 O 3d ve 19 O 4c pafta, 9703 ada, 7, 8, 9 ve 10 parsellere ilişkin Başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 11.10.2017

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
26/270626Odunpazarı Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği 03.01.201802.02.2017
18/20356612914/10Akçağlan Mahallesi10.01.201809.02.2018

         

      

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH