Duyurular

2019 Haziran Ayı Meclis Gündemi 30.05.2019

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesine istinaden, 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantıları 11’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize duyurulur.

1- Odunpazarı Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 02/05/2019 tarih ve E.1224852 sayılı yazısı uyarınca; 4081 Sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince; Çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 Asil, 5 Yedek ve yine Murakabe Heyetine 5 Asil,  5 Yedek üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Satış Müdürlüğü’nün 02/05/2019 tarih ve E.20122 sayılı yazısı uyarınca; Amme alacağı tahsili için, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90’ıncı ve 91’inci maddeleri gereğince oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere; Bir Asil ve Bir Yedek Meclis üyesinin seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3- Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Çamlıca, Demirli, Kargın, Yukarıkalabak Mahalleleri için talep edilen, bilirkişilerin Orman Kadastrosu ve 2/B madde uygulamasında görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasfına haiz 1 (bir) adet asil ve 1 (bir) adet yedek bilirkişi seçilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; Boş Memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği ile kadroların kadro kütüğüne uygun hale getirilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-2019 Yılı Gelir Tarifesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce 2019-2020 yıllarında 18 ay süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanan Odunpazarı Belediyesi Evde Kişisel Bakım Hizmet Alımı ihalesinin yıllara sari hizmet alımı niteliğinde olması nedeniyle Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yıllara sari olarak ihaleye çıkabilme yetkisi verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7- Eskişehir  Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan tarla vasfındaki taşınmazların  5 (beş) yıla kadar kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesine dair Başkanlık yazısı.

8- Gökmeydan Mahallesi 1032 ada, 171 parsel, (13432 ada, 6 parsel) de bulunan A1 ve A2 blokta garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm, B1 ve B2 blokta garaj nitelikli 20 nolu bağımsız bölüm ile C1 ve C2 blokta garaj nitelikli 29 nolu bağımsız bölümlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince; Belediyemize şartlı bağış yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

9-  Eskişehir  Odunpazarı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Kızıltoprak  Mahallesi 2783 ada,4 parselde bulunan yapıda yer alan 2 (iki) adet işyeri (market+işyeri),10 (on) yıllığına kiralanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 38.maddeleri gereğince; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'a yetki verilmesine dair Başkanlık yazısı.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait Akçaağlan Mahallesi 2010 ada, 24 parsel 1979/2400 (494,63 m²) miktarlı taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

 11-Belediyelerin uluslararası iş birliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla kurulacak olan SODEMSEN’e (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) Belediyemizin kurucu ve üye olması, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT'un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi ve üyelik aidatlarının ödenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

12-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/h maddesi gereğince; Belediyemize 28/05/2019 tarih ve 15302 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru uyarınca; uzlaşma yolu ile borçlarını ödeme talebine ilişkin Başkanlık yazısı.

13- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/h maddesi gereğince; Belediyemize 28/05/2019 tarih ve 15303 sayılı dilekçe ile yapılan başvuru uyarınca; uzlaşma yolu ile borçlarını ödeme talebine ilişkin Başkanlık yazısı.

14-Çankaya (Karapınar) Mahallesi, 19 N 3d pafta, 4304 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

15-Yenikent Mahallesi, 19 N 4d pafta, 2566 ada, 1 parsel ile; Emek Mahallesi, 19 N 3c-19 O 4d pafta, 17350 ada, 18 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 11.12.2018

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
6/6817413733/3-4Kurtuluş Mahallesi12.06.201912.07.2019
4/54175459/275. Yıl (Sultandere) Mahallesi12.06.201912.07.2019 
      
15/24117713527/13Kırmızıtoprak Mahallesi12.06.201912.07.2019      
6/65176Muhtelif Mahallelerde 3 adet trafo alanı12.06.201912.07.2019    

      

      

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH