Duyurular

2 Ocak 2017 Meclis Gündem Maddeleri 28.12.2016

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden, 02 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantıları 1’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   2017 Yılı  Meclis Toplantılarının gün ve saatlerinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık  yazısı.  

2-   2017 yılı için Belediye Meclisinin Tatil ayının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.          

3-   Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi ile ilgili Başkanlık  yazısı.

4-   Denetim Komisyonu çalışmalarına katılacak olan kamu kurum ve kuruluş personeline, gerektiğinde uzman kişilere ödenecek ücretin ve denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık  yazısı.

5-   2017 Mali yılında Zabıta Müdürlüğü Personeline ödenecek aylık maktu brüt mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı. 

6-   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personele 2017 mali yılı içinde (01.01.2017-31.12.2017) tarihleri arasında ödenecek net ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; norm kadro ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71’inci maddesinde, Belediye özel geliri ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir hükmü uyarınca, Belediyemiz bünyesinde Odunpazarı Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi adı altında bütçe içi işletme kurulmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

9-   Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Sanat Galerisinin 2017 yılı için günlük fiyatının belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-    Orta Mahallesi, 19 N 1a pafta, 12848 ada, 14 parsele  ilişkin Başkanlık yazısı.           

11-    Cunudiye Mahallesi, 19 M 3c pafta, 1756 ada, 106 parsel ve 1739 ada 1 parselin bir kısmına ilişkin Başkanlık yazısı.       

12-    Mamuca Mahallesi, 19 O 4d pafta, 9530 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı          

13-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Başkanlık yazısı.

14-   Etüd Proje Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili Başkanlık yazısı.    

İmar Plan İlanları 05.12.2016

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         

















 
      






       








         
                    





              
                   
                   
                   
                   

 

 

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH