Duyurular

Haziran 2017 İlan 26.05.2017

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20’inci maddesine istinaden, 01 Haziran 2017 Perşembe günü saat 17.00’de yapılacak olan Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantıları 13’üncü birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-   Kadastro Müdürlüğünün 03.05.2017 tarih ve E.1017857 sayılı yazısı ile belediyemiz sınırları içerisinde yer alan 71 Evler, 75. Yıl, Ağapınar, Büyükdere, Çavlum, Kireç, Emek, Erenköy, Gümele, Gündoğdu, Göztepe, Gültepe, Harmandalı, Huzur, Ihlamurkent, Kanlıpınar, Karacahöyük, Karaçay, Karahüyük, Karatepe, Gülpınar, Sevinç, Sultandere, Sümer, Yassıhöyük, Yıldıztepe, Yörükkaracaören Mahalleleri için talep edilen bilirkişilerin 3402 Sayılı  Kanun kapsamında  yapılacak çalışmalarda kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesine ilişkin Başkanlık yazısı.

2-   17.05.2017 tarihli vatandaşın dilekçesi uyarınca; fotoğraf makinesi, alet, aparat, kitap ve dergiden oluşan 372 adet malzemenin uygun görülecek bir müzede sergilenmesi için adının verilmesi şartıyla bağış talebine ilişkin Başkanlık yazısı.

3-   Deliklitaş Mah. Hamamyolu Cad. Sebahattin Günday Parkı Islahı İşinin tamamlanabilmesi için İller Bankası A.Ş.'den 5.270.000,00 TL (Beşmilyon İkiyüzyetmişbin Türk Lirası) ilave kredi kullanımı için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Göztepe Mahallesi, 19 M 2a, 19 M 2d pafta, Battalgazi Cami ve çevresi ile Yıldıztepe Mahallesi, 19 M 2b pafta, 1551 adada yer alan Cami alanı ve çevresinde yapılan imar planı değişiklikleri ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Vişnelik Mahallesi, 20 M 3a pafta, 13048 ada, 13 parsel ile ilgili Başkanlık yazısı.          

6- Gökmeydan Mahallesi, 20 N 4b pafta, 13422 ada, 14 parsel ile ilgili Başkanlık yazısı.            

7- Kanlıpınar Mahallesi, 18 R 4a, 18 R4d pafta, 185 ada, 1-2 parseller, 192 ada, 1 parsel, 193 ada,   1 parsel ve 938-939-942-983-2489-2587 nolu parseller ile ilgili Başkanlık yazısı.

8- Odunpazarı Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi adı altında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nce işletilecek olan Odunpazarı Belediyesine ait açık otoparkın ücret tarifesinin belirlenmesi ve 2017 mali yılı gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9- Herkes için kütüphane projesi kapsamında 1 (bir) kütüphane personelinin yurtdışına görevlendirilmesi ve harcırahının ödenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait Kıravdan Mahallesi 1502 parselde bulunan taşınmazın BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine 114,02 TL bedel ile 49 yıllığına daimi ve müstakil üst hakkı tesisine ilişkin Başkanlık yazısı.        

2016 Bütçe Uygulama Eşitlik Raporu 18.04.2017

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH