Duyurular

Mayıs 2017 İlan 27.04.2017

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca; 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 17.30’da yapılacak olan Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantıları 10’ncu birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

1-        Odunpazarı Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-        2015 yılı bir sokak ile 2016 yılı içinde yapılmış olan asfalt ve tretuvar çalışmalarından harcamalara katılım payının alınıp alınmayacağı ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-        Belediyemiz bünyesinde geçmiş yıllarda açılmış veya önümüzdeki günlerde açılacak olan müzelerin giriş ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-        İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelik Taslağı ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-        İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ödenek açılması ve aktarılması ile ilgili Başkanlık yazısı.           

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Kalkanlı ve Karapınar Mahallelerinde bulunan 18 adet taşınmazın BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine 34.380,86 TL bedel ile 49 yıllığına daimi ve müstakil üst hakkı tesisine ilişkin Başkanlık yazısı.

7-        Mülkiyeti Belediyemize ait Mamuca Mahallesi 6664 parselde bulunan taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

8-        Mülkiyeti Belediyemize ait Kuyucak Mahallesi 116 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın satışına ilişkin Başkanlık yazısı.

9-        Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince; norm kadro ile ilgili ile Başkanlık yazısı.             

10-        Vişnelik Mahallesi 20 M 3d pafta, 2783 ada, 1 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.                

11-        Emek Mahallesi 19 O 4c pafta, Alçiçek, Sağcan, Atasoy Sokaklar arasında kalan park alanları ile çocuk bahçesi alanına ilişkin Başkanlık yazısı.

12-        Büyükdere Mahallesi 7965 ada, 2 parselde belediyemiz mülkiyetinde olan arsaya 27.04.2017 tarihli vatandaşın dilekçesi uyarınca; projesine uygun olarak inşaatın yapılarak adının verilmesi şartıyla bağış talebine ilişkin Başkanlık yazısı.

13-        Tapunun Orhangazi Mahallesi 15548 ada, 14 parselde bulunan Belediyemize ait 78,14 m2 hissenin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ilişkin Başkanlık yazısı.

2016 Bütçe Uygulama Eşitlik Raporu 18.04.2017

Nisan 2017 İlan 30.03.2017

İ L A N

ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Odunpazarı Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi uyarınca; 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 17.30’da yapılacak olan Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantıları 7’inci birleşim 1’inci oturumuna ait ekteki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere; Odunpazarı Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanacaktır.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince; Sayın Değerli Halkımıza ve Meclis Üyelerimize duyurulur.

 

1-   Üç kişilik Belediye Encümen Üyeliği Seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

2-   İmar Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

3-   Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

4-   Hukuk Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

5-   Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

6-   Parklara İsim Verilmesi Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

7-   İçkili Yerler Tespit Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

8-   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Üye seçimi ile ilgili Başkanlık yazısı.

9-   Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Yukarıçağlan, Gümele, Uluçayır, Akpınar, Akkaya, Seklice, Karaalan, Süpren, Eşenkara, Kıravdan Mahalleleri için talep edilen bilirkişilerin, orman kadastrosu,  3302 sayılı Kanun ve değişik 2/B  çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her birim için bilirkişi vasıflarına haiz 1 (bir) adet asil, 1 (bir) adet yedek bilirkişinin seçilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

10-   Cenaze Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Başkanlık yazısı.

11-   Belediyemizin kısa vadeli borç finansmanında kullanılmak üzere; İller Bankası, Kamu Bankaları ve Özel Bankalardan 60 ay vadeli ve gerekmesi durumunda teminat vermek koşuluyla 15.500.000,00 TL tutarında kredi temini için Belediye Başkanı Av. Kazım KURT’a yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık yazısı.

12-   Osmangazi Mahallesi, 205 pafta, 1452 (yeni 13124) ada, 89-90 (yeni 1) parsellere ilişkin Başkanlık yazısı. 

13-    Kırmızıtoprak Mahallesi, 20 M 3a pafta, 13525 ada, 13 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

14-    Kurtuluş Mahallesi, 20 N 4b pafta, 13703 ada, 3 parsele ilişkin Başkanlık yazısı.

15-   Orhangazi Mahallesi, 7588, 7589, 7590, 7591 ve 7592 adalar ile 78 ada, 982 parsel ve çevresindeki  Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraza ilişkin Başkanlık yazısı.

16-   Odunpazarı Belediyesinin 2016 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlık yazısı.

İmar Plan İlanları 05.12.2016

Odunpazarı
Meclis Karar No
Büyükşehir
Meclis Karar No
Ada / Parsel Detay Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi         
19/27419013489 ada 2-12 ve19 parsellerin bir kısmı ile 13-14-15-16-17-18-20-21-22 parseller
Gökmeydan Mh. Cumhuriyte Bulvarı, Canay Sk. Ve Yenibahar Sk. arasında kalan Park Alanı ve Gündoğdu Mh. Tiftikçi Sokağa cepheli Belediye Hizmet Alanı

30.03.201730.04.2017


19/27518919O-2c ve 19O-2b pafta 444 parsel
444 parselde yer alan Park Alanı ve, 19O-2a  pafta Gözdeler Sk. ile Gülizar Sk. kesişiminde yer alan Belediye Hizmet Alanı
30.03.201730.04.2017   
      
2/2613112848 ada 14 parsel Orta Mahallesi27.04.201726.05.2017
 
         

       

 

 

Evsel Atık Toplama Programı 04.12.2016

   HER GÜN GECE VARDİYASINDA ÇÖP TOPLANACAK MAHALLELER
NO MAHALLE ADI NO MAHALLE ADI
1 DEDE MAH. 19 VİŞNELİK MAH.
2 ORTA MAH. 20 OSMANGAZİ MAH.-SÜMER MAH.
3 CUNUDİYE MAH. 21 AKARBAŞI MAH.
4 ŞARKİYE MAH. 22 GÖZTEPE MAH.-YILDIZTEPE MAH.
5 PAŞA MAH 23 GÜLTEPE MAH.
6 AKCAMİ MAH.-
AKÇAĞLAN MAH.
24 BÜYÜKDERE MAH.
7 EMEK MAH-1 25 YENİKENT -ÜNİV EVL-ALP KONUT
8 EMEK MAH-2 26 CADDELER(Atatürk Cd, Yunusemre Cd, Atatürk Blv, Basın Şehitleri Caddesi)
9 71 EVLER MAH-1 27 OKULLAR TANK ARACI
10 71 EVLER MAH-2 28 SANAYİ TANK ARACI
11 ERENKÖY MAH. 29 PAZAR YERLERİ ÇÖP ARACI
12 HUZUR MAH.-
YENİDOĞAN MAH.
30 ALANÖNÜ MAH.-
KARAPINAR MAH.
14 GÖKMEYDAN MAH. 32 İSTİKLAL MAH.
15 KURTULUŞ MAH. 33 KIRMIZITOPRAK MAH.
16 DELİKLİTAŞ MAH.-
ARİFİYE MAH